Architectuuratelier Dertien12, Albertschool, Oostende © Jeroen Verrecht
Copyright
ARCHITECTUURATELIER DERTIEN12 - OOSTENDE

Albertschool

De vroeg 20e-eeuwse school is sinds 2018 in gebruik genomen door het Centrum voor Basiseducatie. De instelling biedt een speciale vorm van volwassenenonderwijs die de kloof tussen laag- en hooggeschoolden dicht via onderwijs en vorming. Architectuuratelier Dertien12 staat voor de uitdaging dit beschermd gebouw te renoveren en gebruiksklaar te maken voor hedendaags onderwijs. Op de 3 niveaus bevinden zich telkens 4 klassen, naast elkaar gelegen langs een brede gang. Op de uiteindes situeert zich telkens een trap. De architecten renoveren de ruimtes in het schoolgebouw op een bescheiden maar intelligente manier. Zo ligt de nieuwe verlichting verdoken op bestaande balken en is er in de binnenplaats een ingenieus detail uitgedacht waarbij onzichtbare roosters rond de dakramen de hele ruimte ventileren. De historische waarde van de ruimtes blijft intact, zonder in te boeten op comfort. Het onthaal heeft een sober kleurenpalet dat aansluit bij de rest van het gebouw. De architecten frissen de verdoken patio dan weer op met felgekleurde tegels. De zolder, die eerst ontoegankelijk was, fungeert nu als een landschapskantoor voor de lesgevers. Opnieuw zijn technische snufjes subtiel weggewerkt om het historisch dakgebinte in zijn volledigheid te kunnen tonen. Aangezien er geen bestaande trappen waren, kiezen de architecten voor een duidelijk contrast tussen oud en nieuw. De witte trappen lijken te zweven in het trapgat. Het is een fragment van uitbundigheid binnen een respectvolle renovatie.

Dit project werd opengesteld op de Dag van de Architectuur 2019. De tekst is gebaseerd op een bijdrage van Lisbeth Decloedt
Projectdetails

TYPE GEBOUW:
LOCATIE:

Ooststraat 29

8400 Oostende

België

DATUM VOLTOOID:

2018

PERMALINK:

Meer gebouwen