Michottekazerne, Leuven
Copyright
STRAMIEN - LEUVEN

Michottekazerne

De voormalige kazerne Michotte aan de Parkstraat in Leuven ondergaat een grondige gedaantewissel en wordt een open centrum voor basiseducatie in een ontwerp van Stramien.

De oude kazernemuur aan de straatzijde wordt gesloopt om plaats te maken voor een transparant en open poortgebouw dat de binnenkoer omsluit en samen met een nieuwe cafetaria de verbinding maakt van de straat naar het hoofdgebouw. Die oorspronkelijke achterbouw blijft integraal behouden en zal de administratieve kantoren, leslokalen en het open leercentrum huisvesten. Het hele project pleit voor een duidelijke maar eenvoudige stedelijke impuls, gebaseerd op vier concepten:

1. Van gesloten kazerne naar open leercentrum. Het contact met de stad is essentieel: de gesloten kazerne wordt een transparant geheel door in te grijpen op de voorbouw.

2. Van losse volumes naar nieuwe eenheid. Door de sloop van de voorbouw en enkele bijgebouwen maakt versnippering plaats voor overzichtelijke eenheid. Elk onderdeel, oud of nieuw, verwerft een eigen karakter.

3. Van parking naar patio op het binnenplein. Het bestaande plein krijgt aan alle kanten nieuwe functies en verbindt binnen met buiten. Het plein vloeit over in de straat: drempelloos contact tussen centrum voor basiseducatie en stad.

4. Van blinde muur naar nieuw signaal in de straat. De transparante voorbouw herstelt de gevellijn van de Parkstraat maar betekent tegelijk een nieuw signaal in deze buurt.

- Dit project werd opengesteld op de Dag van de Architectuur 2013.

Projectdetails

ARCHITECT:
TYPE GEBOUW:
LOCATIE:

Parkstraat 146

3000 Leuven

België

DATUM VOLTOOID:

07-09-2012

PERMALINK:

Meer gebouwen