Kinderverblijf Brabbel, Antwerpen
Copyright
CUYPERS &Q ARCHITECTEN - ANTWERPEN

Kinderverblijf Brabbel

In Antwerpen-Noord realiseerde AG Vespa een gemengd project, met een kinderdagverblijf voor 112 kinderen, één woning en 4 appartementen. Centraal in het bouwblok herbergt een groot sheddak de 8 leefgroepen van het kinderdagverblijf. Deze leefgroepen worden ontsloten via een ‘binnenstraat’, die start en eindigt met een polyvalente ruimte, en zo ook fungeert als een ontmoetingsplaats. Het sheddak verdeelt het daglicht gelijkmatig over de verschillende ruimtes. Het bebouwde binnengebied vindt op twee plaatsen aansluiting bij het openbaar domein. Op deze plaatsen wordt het straatbeeld hersteld door het programma aan te vullen met 5 wooneenheden, als afbouw van de randen van het bouwblok. In een stad die op een slimme manier wil verdichten, is inzetten op functiemenging een goede strategie. De woningen worden gebruikt om het gebouwde volume op de site te optimaliseren en extra op te laden. De site wordt herbestemd met een kwalitatief project dat zowel maatschappelijk (uitbreiding opvangcapaciteit) als stedenbouwkundig een meerwaarde betekent voor de buurt.

Dit project werd ons bezorgd door de architecten in functie van de oproep voor het Architectuurboek Vlaanderen N° 11. Architectuur middenin. De tekst werd ons aangeleverd door de architecten.

Dit project werd opengesteld op de Dag van de Architectuur 2013.

Projectdetails

LOCATIE:

Regentstraat 9

2000 Antwerpen

België

DATUM VOLTOOID:

01-02-2012

PERMALINK:

Meer gebouwen