Erfgoed

Workshop / 3D- scanning van gebouwen en erfgoed

VAi/CVAa gaf op 23 maart 2016 een lezing over de duurzame bewaring van 3D scans

Workshop / 3D- scanning van gebouwen en erfgoed

De relatief ruime beschikbaarheid van scantechnieken, samen met de ruime bewerkingsmogelijkheden van de data, maken dat scantechnieken een vaste plaats verdienen in de bouwsector, en in het bijzonder in de erfgoedsector. Naast het opmaken van plannen en opstanden van gebouwen met minder regelmatige vormen is het ook een techniek die het restaureren van erfgoed aanzienlijk kan vergemakkelijken.

Daarenboven bieden deze technieken mogelijkheden om roerend en onroerend erfgoed te documenteren, onderzoeken, visualiseren en verspreiden naar het publiek.

Deze workshop toont hoe je met de vandaag reeds beschikbare technieken de bestaande toestand van een gebouw in je computer kunt brengen. Op de historische site van de abdij van Vlierbeek bent u live getuige van de realiteit en wordt gedemonstreerd wat er digitaal mogelijk is. De site, het gebouw en kleinere erfgoedobjecten worden met behulp van 3D laserscanning en fotogrammetrische technieken omgezet naar puntenwolken en 3D modellen.

VAi/CVAa sprak samen met Datable over de duurzame bewaring van de resulterende scans.
Het maken van 3D-scans en de daaruit resulterende 3D-modellen of -visualisaties vereist immers een aanzienlijke investering en kan dus beter zo duurzaam mogelijk gebeuren. Dit staat in contrast met de levensduur van digitale objecten, die meestal beperkt is tot 10 -15 jaar. We brengen de valkuilen – en hoe ze te voorkomen – in kaart.

Deze workshop werd georganiseerd voor architecten, ingenieurs, archeologen, historici, aannemers, restaurateurs, conservators, communicatieverantwoordelijken, erfgoedconsulenten...

Praktisch

 • ORGANISATIE:

  Vlaamse Confederatie Bouw, WTCB en Sirris, i.s.m. Centrum Vlaamse Architectuurarchieven en Confederatie Bouw Vlaams-Brabant

 • LOCATIE:

  Abdij van Vlierbeek 15, Nieuw Abtskwartier, Vlierbeeklaan, 3010 Leuven (Kessel-Lo)

 • E-MAIL:

  info@vcb.be

 • DATUM & TIJDSTIP:

  23 maart 2016, 13u00

Digitale architectuurarchieven

Ontdek onze werking rond digitale architectuurarchieven

Digitale architectuurarchieven