Hommage

70 jaar Christian Kieckens

Op 24 januari 2021 zou architect Christian Kieckens (1951-2020) 70 jaar geworden zijn. Om het oeuvre van deze invloedrijke architect in de kijker te zetten, presenteren zijn familie en naasten een digitaal eerbetoon.

Door het Vlaams Architectuurinstituut werd in mei een rouwregister opengesteld en kreeg zijn plotse overlijden weerklank in de pers en in de internationale vakbladen. Een in memoriam verscheen in Architectuurboek Vlaanderen nr.14 en in het tijdschrift A+. Ondertussen werd een meubel – werktafel face2face uit 1996 – van hem aangekocht door het Design Museum Gent. In de zomer van 2020 werd op het Sainteletteplein, in Brussel A Temporary Monument for Brussels #7 OTHER / THE door Peter Downsbrough opgedragen aan Christian.

In juni fotografeerde Filip Dujardin het appartement van Christian, de ruimte waar hij woonde en werkte. Het Vlaams Architectuurinstituut ontving zijn schetsen en zijn bibliotheek, ze werden door de familie geschonken als waardevolle aanvulling, op een eerdere schenking die Christian reeds in 2015 deed. De rijkdom van het archief zal stelselmatig worden ontsloten, op de website van het VAi en in een project over architectuurwedstrijden. De website www.christiankieckens.be kan men nog steeds consulteren. Tot slot geven wij ook graag de link met een interview uit 2016 naar aanleiding van de tentoonstelling Een meubel is ook een huis in het Design Museum Gent.

Wij danken hem voor zijn mentorschap, zijn oeuvre, zijn generositeit en nog veel meer.

Namens de familie:
Yves Kieckens en Reinhilde Lauwereins
Katrien Vandermarliere, Kelly Hendriks, Els Vande Kerckhove, Marc Dubois.

"‘Met zijn inzet voor een reflectieve architectuurcultuur was Christian Kieckens een pionier in de jaren 1980. Hij hield dit kritische engagement tot het einde van zijn leven vol.’"
‐ Sofie De Caigny, directeur Vlaams Architectuurinstituut

De blik van Christian Kieckens

Naast architect en mentor was Christian Kieckens ook een begenadigd fotograaf die met een arendsoog zijn onderwerp koos op zoek naar de essentie. Tijdens de begrafenisplechtigheid in mei werden opnames geprojecteerd uit Milaan, Venetië, Zwitserland, de barokarchitectuur en een indrukwekkende reeks bergen en wolken. Een selectie...