Drie klankbordgroepen buigen zich over de waarde van architectuurarchieven

In de loop van juni organiseerde het Vlaams Architectuurinstituut in samenwerking met verschillende partners drie klankbordgroepen om te brainstormen over de waarde en de bewaring van drie architectuurarchieven. Op een klankbordgroep krijgen deelnemers de gelegenheid om vanuit hun leefwereld of werkgebied aan te geven welke betekenis ze aan een archief toekennen en welke onderdelen voor hen van particulier belang zijn. Tegelijk is het een reflectiemoment waar samen kan worden nagedacht over de bestemming, het beheer en de ontsluiting van het archief.

Drie klankbordgroepen buigen zich over de waarde van architectuurarchieven

Het VAi gelooft sterk in de meerwaarde van dergelijke reflectiemomenten om de rijkdom van archieven beter te begrijpen en zo te komen tot een beter beheer en gebruik van hun potentieel. De bedoeling is om hier in de toekomst verder op in te zetten. De drie klankbordgroepen werden georganiseerd in het kader van een waarderingsproject waarin we waarderingsmethodieken rond archieven uittesten.

14 juni: Klankbordgroep archief Christian Kieckens (locatie: VAi, Antwerpen)

Architect Christian Kieckens schonk sinds 2012 in verschillende fasen zowel zijn persoonlijk archief als het archief van zijn bureau aan het toenmalige APA, nu opgenomen in het Vlaams Architectuurinstituut. Als architect, theoreticus en docent speelde Christian Kieckens een belangrijke rol in de vormgeving van de architectuurcultuur in Vlaanderen. In 2016 speelde zijn archief nog een hoofdrol in de tentoonstelling "Het huis, de mentor, het archief". Onderwerp van debat was het digitale archief van de architect.

20 juni: Klankbordgroep archief Jozef Schellekens en archief van bureau Vanhout-Schellekens

Jozef Schellekens is een Turnhouts architect met enkele opmerkelijke modernistische realisaties in de Kempen die in 1937 werd benoemd tot provinciaal architect voor de provincie Antwerpen. Jozef Schellekens' zoon en schoonzoon, resp. Paul Schellekens en Carli Vanhout, richtten in 1965 een architectenbureau op dat eveneens een belangrijke stempel drukte op de Turnhoutse regio. Hun werk is uitgebreid gepubliceerd in "Architectuur in de golden sixties", het standaardwerk over de Turnhoutse school. De klankbordgroep vond plaats in de iconische dubbelwoning die Jozef Schellekens ontwierp in 1935 en waar zich ook een deel van het archief bevindt. Het moment werd georganiseerd in nauwe samenwerking met Luc Vanhout.

25 juni: Klankbordgroep archief B-architecten & B-bis

Het bureau B-architecten werd opgericht in 1997, 10 jaar later voegden ze daar B-bis ook aan toe en zo groeide het bureau uit tot een vaste waarde in het architectuurlandschap. Opmerkelijk is de diversiteit in hun oeuvre, gaande van kleinschalige interventies tot grote stadsprojecten. Tegelijk is het bureau een voorbeeld van een 21ste-eeuws architectenbureau dat al van bij de oprichting gebruikmaakte van digitale hulpmiddelen. Hun papieren archief is desalniettemin omvangrijk, en ook hun maquettecollectie mag er zijn. Redenen genoeg dus om een interessant gezelschap te laten nadenken over dit archief. De klankbordgroep werd georganiseerd in nauwe samenwerking met B-architecten & B-bis.

Project waarderen

Wil je meer weten over het waarderen van architectuurarchieven?

Ontdek het hier