Erfgoed

Maquettecollectie Gilbert Decouvreur fotografisch gedocumenteerd

Maquettecollectie Gilbert Decouvreur fotografisch gedocumenteerd
Copyright

Het CVAa documenteerde de indrukwekkende verzameling maquettes die leraar-architect Gilbert Decouvreur een carrière lang opbouwde aan de Kunsthumaniora van Sint-Lucas Gent. Decouvreur gaf ruimtelijke vorming aan de leerlingen van het vijfde en zesde jaar van 1977 tot 2015. Hij werkte in zijn lessen bijna uitsluitend met maquettes. Vele oud-leerlingen herinneren zich Decouvreur als een begeesterd en inspirerend lesgever. De maquettes die studenten niet mee naar huis namen, bewaarde hij.

De verzameling telt intussen meer dan 500 maquettes. Voorlopig blijft ze bewaard in het atelier, waar ze nog gebruikt wordt tijdens de les en waar ze nog verder aangroeit.

Het atelier van Decouvreur figureerde in 2014 in een filmpje in de expo Maquettes. Verbeelding op schaal in het STAM.

Decouvreur beschreef zelf een deel van zijn verzameling in de reeks Architecturale Vorming 1977-1985 (8 volumes).

Maquettes

Ontdek meer over onze werking rond maquettes

Maquettes