Erfgoed

Project SCALA over digitaal archiveren afgerond

Deze zomer legden we de laatste hand aan SCALA, een project van twee jaar waarin het Vlaams Architectuurinstituut samen met acht collega-erfgoedinstellingen de preservatie van digitale archieven onderzocht.

Waarom SCALA?

Met AIDA willen we een gemeenschappelijke oplossing ontwikkelen voor de langetermijnbewaring van digitale archieven. Een dergelijke oplossing is een combinatie van beleid, diensten en hard- en software. Door middelen en kennis samen te brengen binnen AIDA kunnen we verder springen dan wanneer iedere partner digitale archivering individueel zou aanpakken.

We richten ons in eerste instantie op archieven die digitaal geboren zijn, en niet op digitale bestanden die voortkomen uit de digitalisering van fysieke collecties.

AIDA streeft ernaar een om een oplossing te ontwikkelen in overeenstemming met enkele basiswaarden:

  • Expertiseopbouw en kennisdeling tussen de erfgoedinstellingen
  • Inspraak van de partners
  • Een gezonde autonomie tegenover technische leveranciers

Om de haalbaarheid van zo'n oplossing te onderzoeken, hebben we met SCALA een use case opgezet.

De SCALA use case

We voerden het SCALA-project uit in twee fasen. In de eerste fase (2021-2022) bouwden we op infrastructuur van partner meemoo een pilootsysteem voor de langetermijnbewaring van digitale archieven. Dit systeem werd gebouwd met open source software RODA.

Het pilootsysteem leverde ons waardevolle inzichten op over de technische vereisten en mogelijkheden. Het VAi deed tests met het systeem door enkele dossiers uit het digitaal archief van architect Christian Kieckens op te laden.

In de tweede fase (2022-2023) stonden het maken van een veldtekening, het uitwerken van een organisatiemodel en het schrijven van een ondernemingsplan centraal. We onderzochten wat de noden zijn in de erfgoedsector met betrekking tot de preservering van digitaal geboren privaatrechtelijke archieven en beschreven hoe AIDA aan deze noden tegemoet kan komen.

Binnen het ondernemingsplan namen we het kostenplaatje onder de loep en onderzochten we hoe we het AIDA-netwerk kunnen uitbouwen tot een duurzaam samenwerkingsverband.