Erfgoed

Verslag Expertmeeting Archiving Digital Architectural Heritage online

Verslag Expertmeeting Archiving Digital Architectural Heritage online
Copyright

Het Nieuwe Instituut in Rotterdam nodigde digital archivist Tim Walsh en Stefana Breitwieser van het Canadian Centre of Architecture uit op een internationale expertmeeting om kennis en ervaring uit te wisselen over het archiveren van ‘born-digital’ architectuur. De expertmeeting vond plaats op 20 maart in Rotterdam verzamelde representanten van verschillende Nederlandse archieven, zoals EYE Filmmuseum, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief, en architectenbureaus als MVRDV en OMA. Ook het Vlaams Architectuurinstituut schoof mee aan.

Vanuit de ervaringen van het HNI en CCA werden verschillende thema's over digitale archivering van architectuurarchieven besproken, zoals noodzakelijke aanpassingen in het collectiebeleid, de problematiek van het leesbaar houden van digitale bestanden, de noden van de gebruikers en de noodzaak tot samenwerken.

Lees het verslag na op de website van het HNI.

Digitale architectuurarchieven

Ontdek onze werking rond digitale architectuurarchieven

Digitale architectuurarchieven