Erfgoed

Vormgevingsarchieven begeleid en/of overgedragen

Tot de kerntaken van het VAi behoort het opsporen en registreren van het cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving.

Vormgevingsarchieven begeleid en/of overgedragen
Copyright

Waar nodig bemiddelt het VAi om vrijgekomen archieven onder te brengen in een publieke archiefinstelling. Hierbij biedt het VAi ook verder in het proces vaak begeleiding op maat.

Bemiddeling kan gaan van het simpelweg in contact brengen van de architect, vormgever of erfgenaam met een geschikte bewaarinstelling, tot het intensief begeleiden van de bewaarinstelling of van vrijwilligers, stagiairs of jobstudenten om het archief verhuisd, herverpakt en geordend te krijgen.

De voorbije jaren richtte het VAi zich vooral op archieven en cultureel erfgoed van vormgevers. Hieronder een overzicht van overdrachten en trajecten die het VAi de voorbije jaren begeleidde:

 • Archief meubelbedrijf Van Den Berghe-Pauvers: het VAi documenteerde de machines en werkprocessen bij sluiting van het bedrijf en overdracht van het archief naar De Zwarte Doos-Stadsarchief Gent. Lees meer
 • Archief van industrieel ontwerper Philippe Neerman: overdracht naar het Rijksarchief Antwerpen-Beveren. Het VAi begeleidde student Ruben Demey bij het in kaart brengen van archieven in het Design museum Gent. Het archief Neerman kon daar niet voldoende toegankelijk gemaakt worden en is daarom overgebracht naar het Rijksarchief Antwerpen-Beveren, waar het VAi verder studenten en vrijwilligers begeleidt bij de verwerking.
 • Archief van keramist Achiel Pauwels: verhuisd naar KADOC-KU Leuven. Het VAi bracht Pauwels en KADOC in contact, liet het atelier van Pauwels fotograferen en nam een interview op met de keramist.
 • Archief van Design Centre: overdracht naar het Rijksarchief Brussel. Het archiefdeel dat voorheen privaat bewaard was en niet toegankelijk voor onderzoek, is een belangrijke getuige van het overheidsbeleid rond (industrieel) design tussen de jaren 1960 en 1980. Overige delen van het archief van Design Centre gingen verloren, wat het des te urgenter maakte om dit deel te vrijwaren.
 • Archief van Verbeke - Grande Maison de Blanc: het VAi begeleidde de overdracht van archief van deze belangrijke Gentse meubelverkoper vanuit het Huis van Alijn en het Design museum Gent naar De Zwarte Doos-Stadsarchief Gent
 • Archief Gorik Lindemans: het VAi begeleidde de overdracht van het archief van het grafisch werk van Lindemans vanuit het Design museum Gent naar het AMVB (2016)
 • Archivalia Jos De Mey: begeleiding overdracht naar De Zwarte Doos-Stadsarchief Gent.
 • Collectie Nova (producent huishoudtoestellen): het VAi begeleidde de overdracht en ruil tussen Design museum Gent en Stadsarchief Tongeren (2016)
 • Archief Emiel Veranneman: het VAi ondersteunde erfgenamen bij verwerking van het archief en de bibliotheek (2014-2015)
 • Archief van grafisch vormgever Rob Buyaert: begeleiding overdracht van rest van het archief naar het Letterenhuis (2015)
 • Archiefdeel Adelbert van de Walle: begeleiding stagiaire bij inventarisatie, overdracht aan Universiteitsarchief Gent
 • Archief Gust Boschmans: begeleiding overdracht van Design museum Gent naar KADOC-KU Leuven (2015
 • Archief Design Vlaanderen: registratie en plaatsingslijst 2013-2014; begeleiding overdracht naar de Coördinerende Archiefdienst van de
  Vlaamse Gemeenschap 2015-2017

Informatie voor wie een archief wil schenken, vindt u op onze adviespagina Schenk een archief.

Bekijk hier het overzicht van andere door het CVAa begeleide archieven.

Design

Ontdek meer designerfgoed

Design