Over de collectie

Meer dan 4000 meter archiefdozen vol plannen, foto's, correspondentie en bestekteksten, een uitgebreide bibliotheek met boeken en tijdschriften uit binnen- en buitenland, lades met schatten aan kleurrijke plannen, een verdieping boordevol mock-ups, prototypes en modellen... Welkom in de collectie van het Vlaams Architectuurinstituut!

De collectie is een onuitputtelijke bron aan onderzoeksmateriaal voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van architectuur, stedenbouw en het bouwbedrijf in Vlaanderen. Je vindt er informatie over alle aspecten van de architectuur- en ontwerppraktijk, van het denken over stedenbouwbeleid of ontwerpvisies tot de meest technische projectdetails. De plannen, foto's en maquettes zijn unieke getuigen van meer dan honderd jaar ontwerpen en bouwen in Vlaanderen.

Vlaams Architectuurinstituut – collectie Vlaamse Gemeenschap

De collectie in vogelvlucht

De collectie van het VAi gaat terug tot het einde van de jaren 80, toen de Provincie Antwerpen het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen (APA) oprichtte.

De archieven en verzamelingen van architecten en andere organisaties vormen de ruggengraat van de collectie van het Vlaams Architectuurinstituut. Maar er is meer. De collectie is opgebouwd uit een aantal deelverzamelingen met een eigen historiek en gebruikslogica.

Het VAi vrijwaart deze archieven voor de toekomst en breidt de verzameling verder uit. Archieven die hun weg vonden naar onze collectie zijn onder andere die van Eduard Van Steenbergen, AWG (bOb Van Reeth), Jo Crepain, Jos Smolderen, Bataille & Ibens, Christian Kieckens en Léon Stynen. We verzamelen niet enkel archieven van bekende toparchitecten, maar verwerven archieven met een brede blik om zo tot een evenwichtige documentatie van de geschiedenis van de Vlaamse architectuur te komen. Naast archieven van architecten, vind je in de collectie ook archieven van onderzoekers, bouwbedrijven, studiebureaus of verenigingen.