Collectiebeheerder

Stefaan Grieten

Picture 14813 1549015868

Stefaan Grieten (1963) is sinds januari 2018 collectiebeheerder van het Vlaams Architectuurinstituut. Daarvoor was hij sinds 1989 wetenschappelijk medewerker van de Dienst Erfgoed van het Provinciebestuur van Antwerpen en sinds 2002 staflid van het Architectuurarchief Provincie Antwerpen.

Hij studeerde Kunstwetenschappen aan de KU Leuven en voltooide in 2020 een doctoraat in de ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven.

Hij publiceert sinds 1988 wetenschappelijke bijdragen over iconografische thema’s in de Zuid-Nederlandse kunst, kunst en architectuur in het prinsbisdom Luik in de vroege 16de eeuw, interculturaliteit in de westerse architectuur, en art nouveau in Antwerpen. Hij was medecurator van verschillende tentoonstellingen van het Architectuurarchief: Bouwen in Beeld (2004), Het Architectuurarchief belicht (2008) en Modellenwerk (2014). Hij is tevens bestuurslid van de Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis, en in die hoedanigheid publiceert hij over bouwkundig erfgoed en monumentenzorg in Antwerpen.

In 2022 won hij de Geschiedenisprijs Huis van Arenberg

Publicatielijst

stefaan.grieten@vai.be