Wiki Women Design

Persbericht
May Neama with her work for the provincial prize for graphic arts 1965 Collection City of Antwerp Letterenhuis Image website
Copyright

Met Wiki Women Design wil het Vlaams Architectuurinstituut vrouwen die hun stempel hebben gedrukt op het ontwerperfgoed in België uit de schaduw van de geschiedenis halen. Heel wat vrouwen droegen bij aan de ontworpen omgeving, van (interieur)architectuur en grafisch ontwerp tot mode en productdesign. Toch bleven velen onder de radar van erfgoedinstellingen, onderzoekers en verzamelaars, en daardoor ook buiten beschouwing van de canon. Met Wikipedia als universeel platform, schrijfsessies als middel en vijf gerenommeerde vrouwelijke ontwerpers als ambassadrices wil Wiki Women Design deze achterstand inhalen.

"Als je met een simpele zoekopdracht op Google meer vrouwelijke namen te zien krijgt, is dat een belangrijke stap vooruit."
‐ Stefanie Everaert & Caroline Lateur, DOORZON Interieurarchitecten

Renovatio memoriae: het doorbreken van een vicieuze cirkel

Tot vandaag bestaan nauwelijks studies over vrouwelijke ontwerpers in België, hoewel ze wel (hebben) bestaan en een invloed hebben (gehad) op het ontwerperfgoed. Despina Stratigakos vergelijkt het vergeten van vrouwelijke architecten met het antieke Romeinse begrip damnatio memoriae, het wissen van personen en hun nalatenschap uit het geheugen. De afwezigheid van vrouwelijke ontwerpers in het collectieve geheugen heeft grotendeels te maken met hun relatieve afwezigheid in de geschiedenisboeken, wat op zijn beurt te maken heeft met hun ondervertegenwoordiging in designarchieven- en collecties. Door de afwezigheid van zulke bronnen is vandaag weinig geweten over de activiteiten van vrouwen, ook in de domeinen waarin ze volgens de literatuur erg actief waren. Wiki Women Design wil deze vicieuze cirkel doorbreken, vrouwelijke contributies aan de Belgische ontworpen omgeving in de bekendheid brengen en bijdragen aan een meer inclusieve geschiedenis. Met het ontsluiten van de bijdrages van vrouwelijke ontwerpers op Wikipedia wil het project ook bijdragen aan het creëren van vrouwelijke rolmodellen voor toekomstige ontwerpers en aan gendergelijkheid in de ontwerpdisciplines.

"Patriarchale verwachtingen en mannelijke waarden zijn zeer diep geworteld in deze [architecturale] cultuur […]. Het zal daarom een bewuste en gedeelde inspanning van alle betrokkenen vergen om dit alles te veranderen en het seksisme achter zich te laten."
‐ Hilde Heynen, professor architectuurtheorie, KU Leuven

Vrouwelijke ontwerpers Googleable maken

Wikipedia is de vijfde meest bezochte website ter wereld, waardoor de artikels van deze encyclopedie steeds tot de eerste resultaten van Google-zoekopdrachten behoren. Aangezien Google voor velen een belangrijk venster op de wereld is, heeft Wikipedia een enorm impact op kennisverwerving en geschiedschrijving. Ook op Wikipedia zijn vrouwen echter sterk ondervertegenwoordigd, zowel als auteur als als onderwerp. Met een nauwe samenwerking met tal van partners beoogt Wiki Women Design de online encyclopedie te vervolledigen en de vrouwen die hun stempel hebben gedrukt op het ontwerperfgoed in België meer zichtbaarheid te geven. Archief- en erfgoedinstellingen, onderzoekers en docenten, hedendaagse ontwerpers, de Wikipediagemeenschap en heel wat enthousiaste studenten en vrijwilligers trekken mee aan de kar.

De collaboratieve en participatieve inspanning om kennis op te bouwen sluit perfect aan bij de basisfilosofie van Wikipedia, en vormt de grondslag van dit project.


"De geschiedenis van de vrouw is meer dan ooit beschikbaar, maar onvoldoende zichtbaar."
‐ Despina Stratigakos, professor architectuurgeschiedenis, University at Buffalo

Schrijfsessies

Iedereen die wil bijdragen, kan deelnemen aan een van de Wikipedia-schrijfsessies die het Vlaams Architectuurinstituut organiseert in samenwerking met de projectpartners. De schrijfsessies nemen de vorm aan van edit-a-thons, een gekend format waarbij gemeenschappen samenkomen om over een bepaald onderwerp te schrijven en te publiceren. Het doel is om nieuwe editors op te leiden en de kwaliteit van de artikels over het onderwerp te verbeteren.

"Wikipedia zal alleen 'de som van alle menselijke kennis' bevatten als de redacteurs zo divers zijn als de bevolking zelf: je kan helpen om dat te laten gebeuren. En ik kan niets belangrijker bedenken dan dat."
‐ Sue Gardner, voormalig directeur Wikimedia Foundation

Persbeelden

Praktisch

Partners

AR-TUR, AVG-Carhif, Berg en Nete, Design Museum Brussels, Design Museum Gent, Docomomo, Eperon d'Or, Erfgoed Noorderkempen, Erfgoedcel k.Erf, Flanders DC, KASK, Kempens Karakter, KU Leuven, Matrimony Days, meemoo, Modemuseum Hasselt, MoMu Antwerpen, Museum voor Kunst en Geschiedenis, Open Knowledge Belgium, PXL-MAD, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, RoSa vzw, ULB, Faculté d'Architecture La Cambre Horta, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Universiteit Hasselt, Wikimedia Belgium, Z33

Mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Vlaamse Overheid.

Schrijfsessies

Docomomo x ULB, Faculté d'Architecture La Cambre Horta

29 maart -2 april 2021

Locatie: Bibliotheek ULB, Faculté d'Architecture La Cambre Horta (Flageyplein 19, 1050 Brussel)

Focus: vrouwen aan de architectuurscholen; schrijfsessie vindt plaats in het kader van de Semaine d'innovation pedagogique

Design Museum Gent

21 april 2021

Locatie: Design Museum Gent (Jan Breydelstraat 5, 9000 Gent)

Focus: vrouwelijke ontwerpers in het Nationaal Documentatiecentrum voor de Kunstambachten

Museum voor Kunst en Geschiedenis

15 mei 2021

Locatie: Museum voor Kunst en Geschiedenis (Jubelpark 10, 1000 Brussel)

Focus: vrouwen in de collectie van het Museum voor Kunst en Geschiedenis, in de decoratieve kunsten en in kantwerk

Vlaams Architectuurinstituut

20 mei 2021

Locatie: Muziekstudio, deSingel (Desguinlei 25, 2018 Antwerpen)

Focus: vrouwen die hun stempel hebben gedrukt op het ontwerperfgoed in België

UHasselt x PXL-MAD x Z33 x Modemuseum Hasselt

21 mei 2021

Locatie nog te bevestigen

Focus: onderwerpen uit verschillende ontwerpdisciplines, toegespitst op regio Limburg

AR-TUR x Berg en Nete x Erfgoed Noorderkempen x Erfgoedcel k.Erf x Kempens Karakter

27 mei 2021

Locatie: Cultuurhuis De Warande (Warandestraat 42, 2300 Turnhout)

Focus: ontwerpers, maar ook vrouwen die via organisaties impact hebben gehad op de ontworpen omgeving in de Kempen

Design Museum Gent x Flanders DC

16 juni 2021

Locatie: Design Museum Gent (Jan Breydelstraat 5, 9000 Gent)

Focus: hedendaagse Belgische vrouwelijke ontwerpers

Design Museum Brussels

19 juni 2021

Locatie: Design Museum Brussels (Belgiëplein 1 – 1020 Brussel)

Focus: vrouwen in de collectie van het Design Museum Brussels, met zicht op het tentoonstellingsseizoen 2021-2022

Modemuseum Hasselt x MoMu Antwerpen x Eperon d'Or Izegem

28 juni 2021

Locatie: Modemuseum Hasselt (Gasthuisstraat 11, 3500 Hasselt)

Focus: vrouwen die hun stempel hebben gedrukt op mode in België

Matrimony Days

24 september 2021

Locatie: Bibliotheek ULB, Faculté d'Architecture La Cambre Horta (Flageyplein 19, 1050 Brussel)

Focus: vrouwen die hebben bijgedragen tot de ontworpen omgeving in België

Links

Contacten

Annelies Nevejans (Projectmedewerker), Nina Serulus (Consulent Design), Michel D'hoe (Projectmedewerker), Wim Lowet (Consulent Digitaal Archief)

Contact

Wiki Women Design

Michel D'hoe
M +32 471233548
E michel.dhoe@vai.be