Ambassadrices van Wiki Women Design

Vijf vrouwen die hun stempel drukken op het hedendaagse ontwerp- en architectuurveld in België herkennen in Wiki Women Design een belangrijk project dat ze graag ondersteunen en waaraan ze willen bijdragen. Oana Bogdan, Sara De Bondt, Stefanie Everaert, Caroline Lateur en Linde Freya Tangelder motiveren waarom het project van belang is, en hoe het volgens hen een verschil kan maken voor een meer gelijkwaardige genderrepresentatie in de ontwerpsector- en geschiedschrijving.

"Dat de rol van vrouwen in de architectuur - nu en door de jaren heen - structureel veel meer aandacht verdient, lijkt me een evidentie. Het oeuvre van deze vrouwelijke architecten moet, veel meer dan nu het geval is, deel uitmaken van ons collectieve geheugen."
‐ Oana Bogdan
"Wikipedia speelt een belangrijke rol voor studenten en onderzoekers. Het is vaak een eerste aanknopingspunt bij onderzoek, en voor jonge ontwerpers die op zoek zijn naar voorbeelden om zich in te herkennen, kan representatie cruciaal zijn."
‐ Sara De Bondt
"Door meer oog te hebben voor gelijkwaardige verhoudingen aan mannelijke en vrouwelijke ontwerpers bij zulke [architecturale] projecten, zouden meer vrouwen mee vorm kunnen geven aan de architectuur, stedenbouw en ontworpen omgeving van de toekomst."
‐ Linde Freya Tangelder
"Tijdens onze studies hadden we nauwelijks vrouwelijke rolmodellen op Charlotte Perriand, Marie-José Van Hee en Claire Bataille na. Als je met een simpele zoekopdracht op Google meer vrouwelijke namen te zien krijgt, is dat een heel belangrijke stap vooruit."
‐ Stefanie Everaert & Caroline Lateur