Project

Architectuurtijdschriften

Tijdschriften zijn belangrijk in het architectuurdebat, misschien vroeger nog meer dan nu. Historische Belgische architectuurtijdschriften bieden inzicht in de toenmalige bouwproductie, de opererende en toonaangevende architecten, verschillende visies, invloedrijke auteurs, netwerken enzovoort. Ze zijn vandaag van onschatbare waarde voor geïnteresseerde architecten, ontwerpers, studenten, architectuurwetenschappers, (kunst-)historici, monumentenzorgers en restaurateurs.

Architectuurtijdschriften

De belangrijkste architectuurtijdschriftencollecties worden bewaard in diverse universiteitsbibliotheken, hogescholen, documentatiecentra, archiefinstellingen en museumbibliotheken. Het langdurige gebruik, diefstal, ouderdom, plaatsgebrek of onvolledigheid komt een duurzame bewaring van deze rijke erfgoedcollecties niet ten goede en belemmert hun inzetbaarheid voor onderzoek. Hieronder geven we een overzicht van de verschillende onderdelen van het project.

In 2008 startte het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) via het toenmalige Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) de werking rond architectuurtijdschriften. In 2016 werd het project beëindigd met de digitalisering van zes Belgische tijdschrifttitels. Het VAi blijft ondertussen een coördinerende werking opnemen met betrekking tot architectuurtijdschriften.

Registratie van tijdschriftcollecties

Van 2008 tot 2015 werkte het VAi aan het beter in beeld brengen van collecties van Belgische architectuurtijdschriften en hun invoer in de databank Antilope, een collectieve catalogus van tijdschriften aanwezig in Belgische wetenschappelijke bibliotheken. Dit project werd uitgevoerd in samenwerking met een groep Vlaamse architectuurbibliotheken.

Volgende tijdschriften maakten deel uit van het project:

 • Architecture
 • Art de bâtir / Architecture Urbanisme Habitation / Habitat et Habitation / Habitat
 • Art et Technique
 • Bâtir
 • Bouwen en Wonen
 • Bouwkunst en Wederopbouw
 • Bulletin des métiers d'art
 • Les Cahiers de l'urbanisme
 • Clarté
 • Le Document
 • L’Émulation / Rythme
 • L'Époque
 • L’Habitation à bon marché
 • La Cité
 • Le Cottage
 • Huisvesting
 • KMBA
 • La Maison / Environnement
 • L'Ossature métallique
 • La Technique des Travaux
 • Le Home
 • Opbouwen + Kunst
 • La Revue documentaire
 • Reconstruction
 • Tekhné
 • Vademecum voor het Bouwvak / Bouwgids
 • Kijk
 • Intérieur
 • Interieur
 • Wonen / Habiter.

Ter ondersteuning van het project stelde het VAi een Excellijst op met alle verschenen afleveringen van deze tijdschriften. De lijst geeft de titel, ondertitels, jaargang- en nummerindeling weer van alle tijdschriftafleveringen waarvan we het bestaan hebben kunnen vaststellen. Om te weten in welke bibliotheken je deze afleveringen kunt raadplegen, verwijzen we naar de databank Antilope.

Versiebeheer van de lijst:

 • V1 - 2015
 • V2 - 2022 (huidige versie)

Projectenoverzicht

Ontdek meer projecten van het VAi.


Ga naar alle projecten