Project

Hubert

In 2021 ging het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) het engagement aan om de Sint-Hubertuskerk in Berchem te verbouwen tot nieuw erfgoeddepot voor zijn collectie en cultuurhuis. De Covid-relancemiddelen vormden een opportuniteit om dit te bekostigen. Intussen is de wereld grondig veranderd. De inflatie zorgde voor een enorme stijging van de bouwmaterialen en er kwam een verhoging van de rente voor een lening. Ook brachten de randvoorwaarden van de bestaande kerk als onderdeel van een beschermd stadsgezicht en de verfijning van het programma onafwendbare kosten met zich mee, die het VAi niet kan dragen. Rekening houdend met dit alles ziet het VAi zich genoodzaakt om het project helaas stop te zetten.

Over ectv architecten

De samenwerking tussen Els Claessens en Tania Vandenbussche start in 1997. Vóór de oprichting van hun bureau doorlopen ze beiden een leerschool bij Marie-José Van Hee architecten en Robbrecht en Daem architecten. Als ectv architecten werken ze samen met hun medewerkers en collega-architecten aan opdrachten van uiteenlopende schaal en met verschillend programma: zowel kleine strategische ingrepen als beeldbepalende gebouwen, private en publieke opdrachten.

Praktisch