Project

Persistente architectuur

Met het project Persistente architectuur onderzoekt het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) hoe het zijn collecties op zo'n effectieve en open mogelijke manier kan ontsluiten. Testcase zijn het archief van Engetrim en de verzameling van Jos De Beer, die binnen het project op stukniveau worden ontsloten.

Persistente architectuur

Op deze pagina leiden we je doorheen de verschillende onderdelen van het project: De registratie en conservatie van historische collecties; de bouw van een collectiewebsite; de publicatie van collectiegegevens van open data en enkele testcases waarbij we experimenteren met het delen van data.

Koppelingen in de Inventaris Onroerend Erfgoed

Via enkele cases test het VAi het potentieel uit van het delen van data. Als partner in het project kon het Agentschap Onroerend Erfgoed (OE) niet ontbreken. Archieven of objecten in onze collectie die eenduidig kunnen worden gekoppeld aan een erfgoedobject in de Inventaris Onroerend Erfgoed kennen wij een link naar de inventaris toe. Omgekeerd legt het Agentschap OE in zijn inventaris een koppeling terug naar onze website.

Financiering en partners

Dit project kwam tot stand dankzij de financiële steun van de Vlaamse Overheid, die een projectsubsidie uitkeerde van 75000 EUR.

Projectpartners:

  • Agentschap Onroerend Erfgoed
  • Modemuseum Antwerpen

Voor ondersteuning bij de collectiewebsite, de persistente identificatie, het Wikimediaproject en de CEST-gevalstudie konden we rekenen op het advies van meemoo.