Project

Van de lichtbak af

Het Vlaams Architectuurinstituut brengt zijn verborgen diacollectie tot leven. We digitaliseren een selectie van 35 000 dia’s waarna een registratie via beeldherkenning de digitale beelden toegankelijk moet maken voor het publiek.

Fase 1

(februari 2021 - februari 2022)

Na de registratie van de laders worden de ca. 35.000 dia's individueel gedigitaliseerd. We zetten ook een workflow op voor de kwaliteitscontrole van digitale beelden. Daarnaast onderzoeken we hoe beeldherkenningssoftware kan worden ingezet bij de detailregistratie van grote beeldcollecties. Aan de hand van verschillende use cases wordt gekeken naar de concrete inzetbaarheid van de software. Het VAi werkt hiervoor samen met het Tegenlicht project van ADVN, FOMU en KOERS.

Fase 2

(februari 2022 - februari 2023)

De resultaten van het vooronderzoek naar beeldherkenning worden uitgewerkt tot een bruikbare tool. De gedigitaliseerde dia's zullen automatisch worden beschreven door beeldherkenningssoftware en er wordt nagegaan hoe kwaliteitsvol en betrouwbaar deze uitvoering is. We zitten ook aan tafel met de VAi-doelgroepen: we brengen met hen in kaart wat de meerwaarde is van het gebruik van deze automatische beeldherkenning. Ten slotte zullen we in deze fase nog inzetten op de ontsluiting en de publicatie van de beelden.

Uitgelichte collecties

Het gaat in dit project om diareeksen uit volgende archieven:

  • Architect Frans De Groodt (1912-2009) vormde zich als architect in de jaren 1930 en later als stedenbouwkundige. Zijn interesse lag vooral bij het historisch erfgoed en de restauratie van monumenten. Zijn collectie dia’s documenteert zijn architectuurreizen die hem inspireerden voor zijn architectuurpraktijk en in het onderwijs en verenigingsleven. Er zijn ook reeksen over bepaalde regio’s en specifieke thema’s.
  • Architect Georges Baines (1925-2013) was een bekroond architect bekend om eigen werk in internationaal modernisme en zijn restauraties van modernistische gebouwen. Zijn collectie dia’s documenteert zijn studiereizen, het eigen oeuvre, zijn grote interesse voor Le Corbusier en bevat ook beeldmateriaal voor zijn lesopdrachten.
  • Architect Lou Jansen (1935-2019) was een architect die vanaf de jaren 1960 een architectuurproductie in laat modernisme realiseerde. Zijn collectie dia's ontstond vanuit zijn architectuurpraktijk, studiereizen en docentschap.
  • Architect Dries Jageneau (1949-1993) werkte als architect voor de stad Antwerpen, was actief lid van Aktiegroep Oude Stad en Vrije Actiegroep Antwerpen en was een pionier in het mobiliteitsdenken in België. Zijn diacollectie geeft neerslag van zijn bezigheden (1970-90).
  • Architect Christian Kieckens (1951-2020) was een architect en actief in het architectuuronderwijs maar ook gangmaker in de kunst en cultuur en legde mee de basis van de huidige rijke architectuurcultuur in België. Zijn diacollectie documenteert zijn studiereizen die hij ondernam ter ondersteuning van zijn werk en onderzoek.
  • Collectie van de Antwerpse afdeling van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (PCML) (1970-1990) is de Antwerpse afdeling van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen die sinds 1935 de regering ondersteunt bij haar beleid omtrent het behoud en de restauratie van monumenten. De fototheek geeft een neerslag van de activiteiten van de PCML, zoals de vroege inventariscampagnes van waardevol erfgoed.

Praktisch

  • CONTACT:

    gwenny.dhaese@vai.be

Kom meer te weten over de collectie

Over de collectie