Project

Vijftig jaar wet op de stedenbouw

Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de wet van de stedenbouw in 2012 zette het VAi intensief in op het erfgoed van de naoorlogse stedenbouw.

Vijftig jaar wet op de stedenbouw

Databank

Ben je op zoek naar archieven rond stedenbouw? In het kader van het project Vijftig jaar wet op de stedenbouw bracht het VAi van zoveel mogelijk betrokkenen basisgegevens en, waar mogelijk, de staat van hun archief in kaart. Deze kennis is ontsloten via de VAi Archiefhub.

Oral history

Het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) nam acht interviews af met kroongetuigen van de stedenbouwkundige ontwikkeling en de omgang met landschap tijdens de voorbije halve eeuw.

Bij de voorbereidende gesprekken voor het project, dat vooral bestaande archieven in kaart wilde brengen, werd al snel duidelijk dat het beeld van het feitelijke proces van gewestplanning en verstedelijking met deze archieven niet volledig zou zijn. Daarop werd een project oral history opgezet, met diepte-interviews afgenomen en gefilmd door Bart Biesbrouck in opdracht van het CVAa.

Projectenoverzicht

Ontdek meer projecten van het VAi.


Ga naar alle projecten