Project

Waardering architectuurarchieven

Wat bewaren we, voor wie en met welke bedoelingen? Dat archieven van grote waarde zijn voor de maatschappij betwist niemand, maar al te vaak wordt hier niet voldoende over nagedacht, verliezen we aspecten uit het oog en raakt oude contextinformatie verloren.

Met het project Naar een blauwdruk voor een architectuurcollectie Vlaanderen richt het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) zich twee jaar op het waarderen van architectuurarchieven.

Waardering architectuurarchieven

Wat is waarderen?

Erfgoedzorg vraagt dagelijks om strategische investeringen en beslissingen: Over behoud en beheer, onderzoek, publieksgericht werken en participatie. Een doordacht waarderingsbeleid is onontbeerlijk bij alle aspecten van erfgoedbeheer.

Erfgoed waarderen gaat over meer dan louter beslissen over wat je wel en niet bewaart. Het gaat erom de betekenissen die schuilen achter een archief of collectie te ontdekken en expliciet te maken. Niet alleen kun je zo achterhalen of iets waardevol is om te worden bewaard, je leert ook waar er mogelijkheden liggen voor tentoonstellingen, digitaliseringsprojecten, onderzoeksprojecten enzovoort. Waarderen gaat ook over mensen betrekken bij je collectie. Je doet het niet alleen. Door met andere groepen samen na te denken over archieven, leer je het erfgoed vanuit andere invalshoeken kennen en kom je tot een gebalanceerd waardeoordeel.

Met dit project wil het VAi expertise opbouwen over het systematisch waarderen van architectuurarchieven.

Dit project wordt ondersteund door een subsidie van de Vlaamse gemeenschap. Voor de ontwikkeling en uitvoering van onze methodieken baseren we ons op de Basisnormen voor een kwaliteitsvol waarderingsproject, opgesteld binnen de Vlaamse erfgoedsector.

De pilootprojecten waarderen van 2017-2018

Publicaties en presentaties

Projectenoverzicht

Ontdek meer projecten van het VAi.


Ga naar alle projecten