Kunstzaken

Kunstzaken

Onder de noemer ‘Kwarts’ ontwikkelen steunpunten VTi, BAM, Muziekcentrum Vlaanderen en VAi samen een onderzoeksagenda voor de kunsten in Vlaanderen. De doelstelling op lange termijn is om gegevens over de artistieke praktijk op een structurele manier te verzamelen en te analyseren in functie van de ontwikkeling van zowel beleid als praktijk.

In Kunstzaken. Financiële en zakelijke modellen voor de kunsten in Vlaanderen brengen we onderzoeksresultaten over financiële en zakelijke aspecten van de kunsten van erg diverse onderzoeksinstellingen samen in een toegankelijke publicatie die zowel beleidsmakers als mensen actief in de kunstensector zal interesseren. Kunstzaken werd gerealiseerd in samenwerking met het Vlaams Fonds voor de Letteren.

In samenwerking met Bart Van Looy en Ward Van de Velde, economen verbonden aan de KU Leuven, maakten de kunstensteunpunten een analyse van de gegevens van het agentschap Kunsten & Erfgoed om inzicht te krijgen in de subsidie- en marktafhankelijkheid van de structureel gesubsidieerde kunstenorganisaties binnen het Kunstendecreet. Muziekcentrum Vlaanderen, BAM, Cera en het Departement CJSM bundelden de krachten in een onderzoek naar geschikte organisatiestructuren voor de beeldende kunsten en muziek, sectoren waarbinnen commerciële actoren en de overheid allebei een belangrijke rol spelen. In een bijdrage van het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten wordt de tewerkstelling in gesubsidieerde organisaties binnen Paritair Comité 304 in kaart gebracht, waarbij o.a. doorsnedes gemaakt worden volgens artistieke versus niet-artistieke tewerkstelling en volgens leeftijd en gender.

Verder bevat de publicatie een verslag van een veldonderzoek van BAM naar de uitdagingen voor de audiovisuele vertoners in een veranderende audiovisuele sector en samenleving en een bijdrage van VAi waarin ingezoomd wordt op de specificiteit van de sector van de architectuurcultuur, een kleine artistieke sector in een breed en complex krachtenveld. In een laatste tekst van de Antwerp Management School en het Flanders DC kenniscentrum wordt ingezet op de ontwikkeling van een onderzoekstool die het mogelijk maakt om naast de economische waarde van kunst ook de symbolische waarde meetbaar te maken.

 • AUTEURS:

  Ward Van de Velde, Delphine Hesters, Bart Van Looy, Babila Poma, Isabelle De Voldere, Martijn Dentant, Maarten Bresseleers, Ann Overbergh, Stefan Siffer, Sofie Jacobs, Ellen Loots & Annick Schramme

 • REDACTIE:

  Delphine Hesters

 • AANTAL PAGINAS:

  91

 • TAAL:

  NL

 • PUBLICATIEJAAR:

  2013

 • ISBN:

  9789074351430