Collecties en archieven digitaliseren

Het digitaliseren van erfgoed biedt veel voordelen. Het erfgoed kan vlotter worden gedeeld tot in de huiskamer via het internet, terwijl de originele objecten minder uit hun veilige depotomgeving moeten worden gehaald. Tot slot kan het het ultieme redmiddel zijn om het voortbestaan van bedreigde collecties te verzekeren in gedigitaliseerde vorm.

Architectuurtijdschriften

In dit advies bundelen we alle kennis die het VAi verzamelde tijdens digitaliseringsprojecten, in het bijzonder het digitaliseringsproject van zes architectuurtijdschriften in 2013 - 2016. Om onze ervaringen opnieuw te kunnen inzetten in volgende projecten, schreven we deze neer in een checklist/kennisdocument.

   Basisliteratuur

   De absolute basis om een goed digitaliseringsproject aan te vatten is de website van project CEST. Op deze website vind je minimumrichtlijnen en aanbevelingen voor een kwaliteitsvolle digitalisering.

   Een ander standaardwerk met betrekking tot de kwaliteitsbewaking van het scanproces zijn de Metamorfozerichtlijnen, die in Vlaanderen het meest worden gebruikt. Een andere bekende standaard is FADGI. Meer info over deze standaarden valt te lezen op de website van CEST.

   Artikel van Rony Vissers, Tuur Van Hove en David Coppoolse in META, Meten is weten: Zeven tips om de kwaliteit van je (kranten) digitaliseringsproject te verbeteren

   Case studies

   Volgende case-studies zijn in het bijzonder relevant:

   Andere digitaliseringsprojecten

   Er is ondertussen veel ervaring in de erfgoedsector. Volgende projecten kunnen dienen als inspiratie:

   • Digitalisering archief Van huffel: Designmuseum Gent en KIK-IRPA digitaliseerden het archief van architect Albert Van huffel. (Meer info)
   • Digitalisering bouwplannen Felixarchief: Het Felixarchief digitaliseerde een groot deel van haar collectie bouwdossiers. De scans vallen te bekijken via hun online toegang. (Naar de toegang)

   Digitalisering in 3D: Internationale projecten

   Leer meer over wat er gaande is in de wereld m.b.t. het digitaliseren van 3D-objecten.