Digitalisering in 3D: Internationale projecten

De digitalisering van analoge objecten in 3D wordt binnen de culturele erfgoedsector steeds meer toegepast. Ze bieden het grote voordeel dat een ingescand object langs alle kanten kan worden geraadpleegd. Met de razendsnelle ontwikkeling van 3d-printtechnologie wordt het bovendien mogelijk om exacte replica's te produceren. In dit advies volgt een oplijsting van relevante projecten en richtlijnen over 3D-digitalisering van het erfgoed van architectuur en vormgeving

Richtlijnen

THE LONDON CHARTER

Internationale principes voor de productie van kwaliteitsvolle visualisaties (in 3D)

http://www.londoncharter.org/

CEST-RICHTLIJNEN

In deze CEST-richtlijn worden de stappen uiteengezet die moeten leiden tot een duurzame bewaring van de aangemaakte 3D-modellen.

http://www.projectcest.be/index.php/3D_objecten_bewaren

KENNISBANK DEN

De Nederlandse organisatie Digitaal Erfgoed Nederland publiceerde reeds twee kennisdossiers op het onderwerp.

Projecten

PARTAGE PLUS

Een Europees project over het digitaliseren van Art Nouveau objecten in 3D. Circa 2000 objecten werden in 3D gedigitaliseerd en worden nu ter beschikking gesteld op Europeana. Het project is uitgebreid gedocumenteerd op de website.

http://www.partage-plus.eu/

DEDICATE

DEDICATE, dat liep van 2012-2013 richtte zich CAD-technologieën en hoe die duurzaam kunnen worden gebruikt voor het beheer van het gebouwde patrimonium. Men stelde vast dat technologieën van 3D-digitalisering wel veel werden toegepast, maar dat er een gebrek was aan procedures en beleid voor de bewaring en het gebruik ervan op de lange termijn. De onderzoekers baseerden zich hierbij op de bevindingen van het 3D COFORM-project (zie beneden) en richtlijnen als NINCH (Guide to Good Practice in the Digital Representation and Management of Cultural Heritage Materials)

http://architecturedigitalcuration.blogspot.co.uk/

3D COFORM

3D COFORM liep van 2008 tot 2012 en deed onderzoek naar de volledige procesketen verbonden aan 3D-documentatie van roerende culturele erfgoedobjecten om deze vorm van documentatie betaalbaar, praktisch, effectief en duurzaam te maken. Naast veel technisch onderzoek werd ook veel aandacht besteed zakelijke aspecten, zoals business models, workflows en socio-economische impact van 3D digitalisering. Met de oprichting van het Virtual Centre of Competence in 3D digitisation (VCC-3D), voorzag het project in de verankering en verspreiding van de opgedane kennis binnen de sector.
Het onderzoek naar duurzaamheid spitste zich vooral toe op metadata en een e-depotarchitectuur.

http://www.3d-coform.eu/

DURAARK

In 2012 is het Europese project DURAARK van start gegaan. Doel van dit project is de lange termijn archivering van het brede spectrum van architectuurdata, met een focus 3d puntenwolken en gebouwmodellen in BIM-software. DURAARK werkt aan een use case die een antwoord moet bieden op 3 hoofduitdagingen:

  • Geometrische verrijking van bestaande 3D-modellen (door bv. het verrijken van BIM-modellen met de resultaten uit 3d-scans.
  • Semantische verrijking van 3D-modellen (door o.a. gebruik van semantic webtechnologieën)
  • Preservatie van 3D-modellen voor toekomstig gebruik.

Voor deze laatste uitdaging wordt een workflow uitgetekend, met IFC en E57 als archiefformaten voor respectievelijk BIM-modellen en 3d-puntenwolken.

http://duraark.eu/