Ontsluiting archief Natuursteen Vlaminck

In het voorjaar van 2017 maakten medewerkers van het VAi/CVAa een eerste plaatsingslijst op van het archief van Natuursteen Vlaminck, tegenwoordig bewaard in de collectie van het VAi. De overdracht in 2009 was destijds het resultaat van een soort reddingsactie. Het archief was achtergebleven in verlaten bedrijfsgebouwen (nadat het bedrijf geherlokaliseerd werd van Deurne naar Gent) en dreigde te verdwijnen. Het werd gesignaleerd aan APA door restauratiearchitect Rutger Steenmeijer, die sinds 1978 regelmatig met Natuursteen Vlaminck samenwerkte.

Over het bedrijf

Natuursteen Vlaminck ontstond, aldus een brochure uit de jaren 1990 die in het archief bewaard wordt, in 1905 en ging in 2014 in vereffening. Het bedrijf werkte enerzijds als algemene aannemer, doorgaans op werven die met natuursteen te maken hadden, en anderzijds als onderaannemer en leverancier voor natuursteen en natuurstenen elementen voor andere aannemers. Vlaminck was betrokken bij veel restauratiewerven van bekende historische gebouwen, zoals de kathedraal van Antwerpen, de Sint-Rombouts in Mechelen en het stadhuis van Oudenaarde. Ook nieuwbouwprojecten behoorden tot hun werkzaamheden, waaronder delen van het Europees Parlement en de Nationale Bank in Brussel.

Het bewaarde archiefdeel bevat ook veel aanbestedingsdossiers, die een goed beeld geven van de aangevatte publieke restauratiewerven in een bepaalde periode. Geografisch lag het overwicht van werven van Vlaminck in Vlaanderen en Brussel, naast een aantal projecten in Wallonië en het buitenland. Het bewaarde archiefdeel bevat vooral project- en aanbestedingsdossiers uit de jaren 1970, 1980 en 1990. Oudere documenten duiken er slechts sporadisch in op. Behalve projectdossiers is er een beperkt aantal financiële dossiers bewaard.

Plaatsingslijst

Door de plaatsingslijst zijn de dossiers nu toegankelijk voor onderzoek. Gesprekken met betrokkenen leverden meer context bij het archief. Alle informatie die uit de verwerking van het archief en de gesprekken kwam, vatten we samen in een organisatie- en een archiefrecord in de Databank Architectuurarchieven. Het archief kan enkel na voorafgaandelijke afspraak geraadpleegd worden, via architectuurarchief@vai.be.

Op Erfgoeddag 2017 zetten we enkele documenten uit het archief in de kijker met een kleine tentoonstelling in de leeszaal van het Architectuurarchief.