Kennisdossier Bouwbedrijf

Zowel het architectuurhistorisch onderzoek als de brede perceptie rond architectuur kennen een sterke focus op de architect als ontwerper.
Maar ook aannemers, ingenieurs, vaklui en leveranciers hebben een enorme impact gehad op het ontwerp van de gebouwde omgeving. Over de wijze waarop de bouwsector evolueerde, de technieken en de materialen die werden gebruikt en het belang van het bouwbedrijf voor de economie is tot nu toe echter weinig bekend.