Rapport: Opname en verwerking van born digital objecten uit een architectuurarchief

Welke verschillende softwarepakketten worden binnen architectenbureaus gebruikt? Welke verschillende bestandsformaten komen daaruit voort? Welke problemen kunnen zich voordoen bij de opname van een digitaal archief? En hoe kunnen we deze bestanden duurzaam bewaren?


Deze vragen zijn het onderwerp van het nieuw rapport Opname en verwerking van born digital objecten uit een architectuurarchief van Henk Vanstappen, dat volgt op de survey Het geheugen van de architect. Het doel van deze studie is om voldoende kennis te vergaren over software, opslagmedia en bestandsformaten om aanbevelingen te kunnen formuleren betreffende geschikte archiveringsformaten en migratietrajecten voor CAD-bestanden.

Aan de hand van de bestanden van drie architectenbureaus kon een overzicht worden gemaakt van de meest gebruikte CAD-programma’s en bestandsformaten. Tussen de archiefbureaus werden grote verschillen vastgesteld op vlak van ordening en fysieke opslag van de bestanden. Opvallend was ook dat besturingssystemen of tools zoals DROID en FILE zich vaak vergissen bij de identificatie van bestandsformaten.

Bij de bestudering van mogelijke archiefformaten en migratietrajecten, bleek dat er momenteel geen bestandsformaat is dat volledig aan alle criteria van een archiefformaat voldoet en dat er geen ideale migratiepaden bestaan. Conclusie is dat preservatiebeslissingen geval per geval moeten worden genomen, vertrekkend vanuit de eisen van de gebruiker en het type bestand waarmee men te maken heeft.

Het rapport stelt dat dergelijke beslissingen enkel kunnen worden genomen wanneer men over voldoende informatie beschikt over de hardware- en software-infrastructuur van een architectenbureau. Om de permanente leesbaarheid van de bestanden te garanderen zal het bovendien ook nodig zijn om de software mee te archiveren.