Project Digitale Architectuurarchieven

Op deze pagina vind je een overzicht van de publicaties die het VAi realiseerde vanuit het onderzoeksproject Digitale Architectuurarchieven.

CEST gevalstudie | Digitaal archief Christian Kieckens, een case study (2017)

De case study onderzocht de pre-ingest van het digitaal archief van architect Christian Kieckens, zoals zich dat bevond op 7 harde schijven van de werkstations in het bureau. De case study is beschreven in twee rapporten. Een eerste rapport beschrijft de procedure die doorlopen werd om de data te repliceren. Het tweede rapport beschrijft de procedure waarmee de bestanden werden geïdentificeerd en de wijze waarop de bevindingen werden opgeslagen in een PREMIS XML. Beide rapporten bevatten een uitgebreid onderzoeksluik.