Survey 'Het geheugen van de architect' (2011)

In 2011 deed het VAi / CVAa onderzoek naar de analoge en digitale archivering binnen acht moderne architectenbureaus. Welke implicaties heeft de computer voor het archief van de architect van vandaag? Hoe slaan architecten hun digitale data op en kunnen ze de leesbaarheid ervan op lange termijn verzekeren? Hoe linken ze hun digitale en analoge archief aan elkaar? Welke problemen zijn er te voorzien voor de duurzame bewaring van een digitaal architectenarchief?

De bevindingen vormen een eerste basis de verdere beleidsontwikkeling rond digitale architectuurarchieven.