Opalis.be - an online inventory of the professional sector in salvaged building materials around Brussels
Copyright
ROTOR - ONLINE

Opalis.be

An online inventory of the professional sector in salvaged building materials around Brussels. Vlaanderen telt meerdere m² stock aan herbruikbare bouwmaterialen, maar het potentieel van hergebruik wordt ruim onderschat. Rotors ervaring leerde hen dat zowel het verzamelen van deze materialen als het opnieuw op de markt brengen nog beter kan. Minder gangbare materialen blijven ook nog vaak onderbenut en het voorschrijven tout court loopt niet altijd van een leien dakje. Hergebruik heeft vaak een informeel karakter, toch zijn er ook heel wat professionelen actief die cruciaal zijn bij het inschatten van hergebruik. Om de kloof tussen de verkopers, aannemers, architecten en bouwheren te dichten, bezocht Rotor een jaar lang deze handelaars in herbruikbare bouwmaterialen en bracht hen samen op de online gids: Opalis.be, een unieke schets van een cultureel landschap die voortloopt in 2013.

- Dit project werd ons bezorgd door de architecten in functie van de oproep voor het Architectuurboek Vlaanderen n° 11. Architectuur middenin. De tekst werd ons aangeleverd door de architecten.


Projectdetails

ARCHITECT:
TYPE GEBOUW:
LOCATIE:

online

DATUM VOLTOOID:

01-03-2013

PERMALINK:

Meer gebouwen