GRAUX & BAEYENS architecten, Studio SDS, Deinze © Jeroen Verrecht
Copyright
GRAUX & BAEYENS ARCHITECTEN - DEINZE

Studio SDS

Het ontwerp van GRAUX & BAEYENS architecten omvat een schilders- en beeldhouwersatelier voor Stief Desmet. Op het diepe perceel bevindt zich aan de straatzijde de gezinswoning, aan de linkerzijde geflankeerd door een smalle bakstenen stalling. Aan de rechterzijde staat het huidige atelier van de kunstenaar. Een organisch gegroeide bebouwing die op vlak van materialen en afwerkingsgraad sterk varieert, typeert de site. Het nieuwe atelier bestaat uit een primair dubbelhoog bakstenen volume, deels omarmd door lagere secundaire nevenfuncties (studieruimte en keuken). Samen met de andere bouwwerken proberen de architecten een samenhangend verhaal te vertellen waarbij het geheel versterkend werkt voor de onderdelen. Het materiaalgebruik van het atelier zoekt aansluiting bij de hoofdwoning, de aanpalende nevenfuncties bij de stallen en koterijen zonder in kopiëren te vervallen. De schuine inplanting laat toe om een binnenhof te vormen zonder zich af te sluiten van de achterliggende natuurtuin.

Deze tekst is gebaseerd op de projecttekst van de architecten.Projectdetails

TYPE GEBOUW:
LOCATIE:

Leernsesteenweg 112

9800 Deinze

België

DATUM VOLTOOID:

december 2018

PERMALINK:

Meer gebouwen