Op Kleine Voet, Antwerpen
Copyright
MET ZICHT OP ZEE ARCHITECTEN, HASA ARCHITECTEN, MYS & BOMANS ARCHITECTUURKANTOOR, PULS ARCHITECTEN, POOT ARCHITECTUUR - ANTWERPEN

Op Kleine Voet

Op verschillende plaatsen in Antwerpen (Antwerpen-Noord, Deurne-Noord, Schipperskwartier) koopt AG Vespa verkrotte panden op, om ze te vervangen door nieuwbouw woningen. Vaak gaat het om uiterst smalle percelen, of met een bijzonder kleine oppervlakte.

Het is op deze plekken dat architecten uit de vijver van AG Vespa de uitdaging aangaan om - ondanks de beperkingen - een aangename woning te ontwerpen. Dit geeft niet alleen een impuls aan de buurt, maar toont ook aan dat men zeer compact kan wonen zonder in te boeten aan woonkwaliteit.

De indeling van de woningen gebeurt efficiënt, onder meer door de ruimte voor circulatie te beperken of een systeem van split-levels toe te passen. De kleine footprint van de woningen wordt gecompenseerd door een grote ruimtelijkheid. Er is aandacht voor vides, open ‘plateaus’ per verdieping en grote, doordacht geplaatste raamopeningen.

Elke woning beschikt bovendien over een kwalitatieve buitenruimte, vaak onder de vorm van een dakterras. Dit leidt veelal tot een ‘omkering’ van functies, waarbij het slapen zich onderaan in de woning situeert, en de dagruimtes (koken, eten) doorschuiven naar de bovengelegen verdiepingen.

Duinstraat (43 m²) _ Falconrui (42 m²) _ Eggestraat (40 m²) _ Ten Eekhovelei (3,5m breed) _ Kerkstraat (47 m²)

Dit project werd ons bezorgd door de architecten in functie van de oproep voor het Architectuurboek Vlaanderen N° 11. Architectuur middenin. De tekst werd ons aangeleverd door de architecten.

Projectdetails

TYPE GEBOUW:
LOCATIE:

Falconrui 3, Ten Eekhovelei 172, Duistraat 33, Eggestraat 16, Kerkstraat 195 Ten Eekhovelei 172

2000 Antwerpen

België

DATUM VOLTOOID:

01-01-2013

PERMALINK:

Meer gebouwen