VERS.A, ECLUSIER COGGE, Brussel © Stijn Bollaert
Copyright
VERS.A - BRUSSEL

ECLUSIER COGGE

Het voorstel voor de nieuwbouw van een jeugdhuis en sociale woningen versterkt de nieuwe stedelijke identiteit en vormt een belangrijke baken in de Brabantwijk. Het jeugdhuis bevindt zich op de eerste twee bouwlagen en representeert een open heldere ruimte met zicht op park en binnenpatio. Intern zijn alle lokalen georganiseerd rond een centrale hal zodat elke ruimte profiteert van de transparantie en openheid. De bovengelegen woningen zijn meer gesloten en intiem. Architectuur en materiaalgebruik zijn afgestemd op de stedelijke context. Langs buiten zoekt de bakstenen gevel aansluiting bij de aanpalende buren. Het gebouw plooit mee met het park en het baksteenpatroon toont op subtiele wijze het verschil in functie. Het jeugdhuis krijgt veel kwaliteit door de centrale open inkomhal. Hierdoor komt natuurlijk daglicht tot in de kern van het gebouw en worden alle functies met elkaar verbonden. De afwezigheid van circulatie zorgt ervoor dat je het gebouw als één geheel beleefd.

Deze tekst is gebaseerd op de projecttekst van de architecten.Projectdetails

ARCHITECT:
LOCATIE:

Sluismeester Coggestraat 29-31

1000 Brussel

België

DATUM VOLTOOID:

mei 2019

PERMALINK:

Meer gebouwen