Gemeenschapsschool De Zilverberk, Halle
Copyright
AWG ARCHITECTEN - HALLE

Gemeenschapsschool De Zilverberk

De precieze schikking van de volumes bij Gemeenschapsschool De Zilverberk in Halle, een project van awg architecten, en de perspectiefwerking die met de alineëring wordt beoogd, kunnen als een reminiscentie aan de ideale stad worden gelezen. De bedoeling van de operatie is om de volledige barakkenschool
te vervangen. Momenteel werd de eerste fase gerealiseerd. De architectuur is repetitief, terughoudend, ohne Eigenschaften, ja zelfs ascetisch.

Elk gebouw varieert op eenzelfde thema. De gebouwen bestaan uit een reeks dragende parallelle wanden die de klaslokalen bevatten. Door de specifieke draagstructuur kunnen de dwarse invulwanden gemakkelijk worden verplaatst en kan de indeling vande klasvleugels wijzigen. Deze klaslokalenzijn in verschillende configuratiesrond een schoolhal geschakeld. Het is de voornaamste reden waaromhet gabarit van de drie gebouwen verschilt.De architectuur schept hiërarchie:een gebouw van één bouwlaag voorde kleuters, twee bouwlagen voor de lagere school, de grotere ingesloten zalen voor de schoolgemeenschap, de klassen voor de klasgroep, de voorzieningen die als cellen in de klasvleugels zijn ingesloten enzovoort. Hetzelfde gebeurt voor het volledige schooldomein. Door de wijze waarop de gebouwen op het terrein zijn geschikt, wordt aan het terrein een orde opgelegd. Centraal op het terrein is een groot plein vrijgehouden. De twee gerealiseerde volumes sluiten deze open ruimte in en vrijwaren in hun rand een deel van het groen, met name strokentuintjes en zelfs een klein schoolpark in de uiterste hoek van het terrein. Het derde volume, dat in een tweede fase werd gerealiseerd, staat op een iets smallere kavel, waardoor de toegang van de straat naar het schooldomein wordt gearticuleerd. Als ensemble geven de drie gebouwen vorm aan een prototypische stadsruimte.

- Deze tekst is gebaseerd op een artikel van Maarten Van Den Driessche, dat werd gepubliceerd in het Architectuurboek Vlaanderen N°12. Architectuur op maat.

Projectdetails

TYPE GEBOUW:
LOCATIE:

Pastoor Bernaertstraat 28

1500 Halle

België

DATUM VOLTOOID:

01-04-2015

PERMALINK:

Meer gebouwen