Dialoog

Neem deel aan de dialoog over Caring Architecture

De tentoonstelling Care for Space for Care is een pleidooi voor zorgzame architectuur en stedenbouw. Maar wie moet er zorg dragen, en voor wie moet er gezorgd worden, wanneer we onze (gebouwde) omgeving vormgeven? Samen met Newrope nodigen wij je uit om deel te nemen aan de dialoog en jouw gedachten te delen.

Neem deel aan de dialoog over Caring Architecture
Copyright

Do you care?

Wij willen graag van je horen wat zorg betekent in jouw dagelijks - persoonlijk en professioneel - leven en welke rol jij ziet weggelegd voor design(ers) in het zorgen voor de wereld om ons heen.

Wij nodigen je uit om jouw gedachten te delen door een boodschap neer te schrijven of ons een foto of tekening te sturen. Jouw bijdrage(n) zullen deel uitmaken van deze galerij en zo de digitale tegenhanger vormen van de Care for Space for Care tentoonstelling. Het zal nieuwe gesprekken voeden rond het thema van zorgend ontwerpen.

Deel je gedachten door het formulier in te vullen onder de vraag die je wilt beantwoorden.

Door vragen te stellen in de vorm van dialoogkaarten trekt deze interdisciplinaire onderzoeksgroep van de architectuurafdeling van ETH Zürich, de thema's, Onafhankelijkheid (Interdepencies), Onderhoud (Maintenance) en Posthumanisme (Post-humanism), van de Care for Space-tentoonstelling open. De hoofdvraag 'Who cares?' of 'Wie is zorgzaam?' zet aan tot zelfreflectie over hoe ontwerp(ers) kunnen zorgen voor de wereld om ons heen. Samen vragen Newrope en VAi zich af welk perspectief elk individu heeft op zorgzame architectuur.

Een gedrukte set van deze kaarten is te vinden in de tentoonstellingshal. Bezoekers van de tentoonstelling kunnen de kaart invullen en achterlaten in de brievenbus in de tentoonstellingshal. Deze bijdragen worden tentoongesteld in de tentoonstellingstafels en toegevoegd aan deze digitale galerij en worden zo onderdeel van de tentoonstelling Care for Space for Care. Scenes from Flanders and Brussels.