Dialoog

Who cares?

Wij willen graag van jou horen wat zorg betekent in jouw dagelijks - persoonlijk en professioneel - leven en welke rol jij ziet weggelegd voor design(ers) in het zorgen voor de wereld om ons heen.

Neem deel aan de dialoog!

Who cares?
Copyright

Who cares? Wie moet er zorgen, en voor wie moet er gezorgd worden, als we onze (gebouwde) omgeving vormgeven?

Wij nodigen je uit om jouw gedachten te delen door een boodschap neer te schrijven of ons een foto of tekening te sturen. Jouw bijdrage(n) zullen deel uitmaken van deze galerij en zo de digitale tegenhanger vormen van de Care for Space for Care tentoonstelling. Het zal nieuwe gesprekken voeden rond het thema van zorgend ontwerpen.

Deel jouw gedachten door het formulier in te vullen.

Schrijf hieronder jouw antwoord/ Write your answer
Optioneel - Upload een foto of een schets. Optional - Upload a picture or a drawing
Deze wordt niet gepubliceerd. Jouw emailadres wordt enkel gebruikt om een confirmatiemail te sturen. This will not be published. Your email address is only used to send you a confirmation mail.
Door je antwoord in te sturen, geef je het Vlaams Architectuurinstituut en deSingel de toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken met oog op de publicatie van jouw antwoord in de digitale galerij van de Care for Space-tentoonstelling. De persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden.
°
By registering for this activity, you authorize the Flanders Architecture Institute and deSingel to process your personal data in order to publish your answer in the digital gallery of the Care for Space exhibition. Personal data will not be shared with third parties.

Jouw bijdrage wordt gepubliceerd in de digitale galerij en maakt zo deel uit van de tentoonstelling Care for Space for Care. Scenes of Flanders and Brussels.

Een gedrukte set van deze kaarten is te vinden in de tentoonstellingshal. Bezoekers van de tentoonstelling kunnen de kaart invullen en achterlaten in de brievenbus in de tentoonstellingshal. Deze bijdragen worden tentoongesteld in de tentoonstellingstafels en toegevoegd aan deze digitale galerij en worden zo onderdeel van de tentoonstelling Care for Space for Care. Scenes from Flanders and Brussels.