Internationaal congres: Women, Design & Heritage

Persbericht
Afbeelding May Neama voor persbericht
Copyright

Op 23 september vindt de internationale conferentie "Women, Design & Heritage" plaats in het Museum voor Kunst & Geschiedenis in Brussel, als sluitsteen van het Wiki Women Design-project. De conferentie brengt onderzoekers, deskundigen en ontwerpers samen om na te denken over vrouwen, erfgoed en geschiedschrijving en over de toekomstige stappen die nodig zijn om het onderzoek naar vrouwen en design te bevorderen en om een gezamenlijke inspanning te leveren om de genderkloof in het erfgoedveld te overbruggen. Later die dag vindt ook het avonddebat "Women in Architecture Today" plaats in het MAD Brussels.

Finale van Wiki Women Design

In oktober 2020 lanceerde het Vlaams Architectuurinstituut het project Wiki Women Design met als doel data en kennis op Wikipedia vast te leggen en te ontsluiten over de bijdragen van vrouwen aan de ontworpen omgeving in België, van (interieur)architectuur en grafisch ontwerp tot mode- en productontwerp. Door kennis over deze vrouwen online toegankelijk te maken, wilt het project deze vaak vergeten of ondergewaardeerde figuren aan het licht brengen.

De afgelopen maanden heeft Wiki Women Design dit gedaan door Wikipedia edit-a-thons te organiseren in samenwerking met 27 projectpartners uit erfgoedinstellingen, de academische wereld, de Wikipedia-gemeenschap en hedendaagse ontwerpers. Tijdens deze schrijfsessies dragen alle betrokken partijen op participatieve wijze bij aan een meer inclusieve registratie van het designerfgoed door vrouwen.

De reikwijdte van vrouwen in design doorheen thematische lezingen

Jane Hall doet de aftrap van de dag als Keynote. Jane is een Britse architect, onderzoeker, lid van het architectuur-, design- en kunstcollectief ASSEMBLE en auteur van Breaking Ground: Architecture by Women (2019) en haar nieuwste boek Woman Made: Great Women Designers (2021).

De hierop volgende sprekers zullen volgens drie centrale thema's hun onderzoek rond vrouwen in design op een brede en veelzijdige manier presenteren.

Vrouwen in de geschiedenis, erfgoedcollecties en ontwerpberoepen

Hierbij ligt de nadruk op de methodologieën en strategieën die kunnen worden gebruikt om ruimte te maken voor vrouwen in de geschiedenis, erfgoedcollecties en ontwerpberoepen.

Feministische, dekoloniale en queer benaderingen van geschiedenis en erfgoed

Deze lezingen vormen een reflectie op de strategieën die kunnen worden ingezet om de dominant mannelijke, blanke, heteronormatieve en westerse geschiedenissen te herschrijven die de meeste geschiedenisboeken van vandaag de dag vullen, en die bepalend zijn voor ons algemene begrip van wat design, mode en architectuur zijn.

Vrouwen in designarchieven en -collecties

De ondervertegenwoordiging van vrouwen in designarchieven en -collecties is een van de belangrijkste redenen waarom veel vrouwen onzichtbaar zijn gebleven. Dit laatste panel zal nadenken over hoe de huidige collectieontwikkelingsprocessen kunnen worden heroverwogen. Museum- en archiefcollecties zouden inclusiever moeten zijn, om te zorgen voor een grotere conservering van primair onderzoeksmateriaal over vrouwen en andere groepen die vandaag ondervertegenwoordigd zijn.

Tijdens deze laatste sessie zullen de projectpartners reflecteren op de preliminaire resultaten van Wiki Women Design. Dit zal niet alleen geschreven Wikipedia-artikelen omvatten, belangrijke (her)ontdekte Belgische vrouwelijke ontwerpers en nieuw onderzoek dat het project heeft geïnspireerd, maar ook de bewustwording die het project bij een breder publiek heeft gebracht en de positieve impact die dit heeft gehad op de designsector.

De genderkloof in de erfgoedsector overbruggen

De rode draad door deze thematische sessies is de opname van vrouwen in erfgoedcollecties en de bevordering van onderzoek en onderwijs om te komen tot een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de designgeschiedenis. Het hedendaagse erfgoedveld zal worden onderzocht om een antwoord te geven op de vraag hoe een gezamenlijke inspanning kan worden gedaan om de nog steeds zeer aanwezige genderkloof te overbruggen. Deze beschouwingen zullen worden doorgetrokken naar vrouwen in hedendaagse architecturale beroepen, wat nog verder zal worden uitgewerkt tijdens het avonddebat in MAD Brussel.

Avonddebat: Women in Architecture Today

Als avondprogramma bij het Wiki Women Design-symposium, organiseert het Vlaams Architectuurinstituut op dezelfde dag een debatavond in samenwerking met MAD Home of Creators in Brussel. Voor deze gelegenheid worden architecten en onderzoekers uitgenodigd om in debat te gaan over de rol van vrouwen in de hedendaagse architectuurpraktijk. Ze zullen ingaan op de vraag waarom de vertegenwoordiging van vrouwen in het vakgebied zo belangrijk is, aangezien de aanwezigheid van vrouwen in de architectuurgeschiedenis en in de hedendaagse architectuurpraktijk absoluut essentieel is voor de toekomstige generaties. In een debat met elkaar en met het publiek zullen de architecten een discussie aangaan over rolmodellen en sleutelfiguren, ondernemerschap, creativiteit, het vinden van een plaats als vrouw in het vakgebied en de uitdagingen die dit met zich mee kan brengen, en feminisme in architectuur en design meer in het algemeen.

Praktisch

Internationaal congres "Women, Design & Heritage"

23 september 2021, 9:00-17:00

Museum voor Kunst & Geschiedenis Brussel

Jubelpark 10, 1000 Brussel

Registratie voor het congres via Eventbrite

Avonddebat "Women in Architecture Today"

23 september 2021, vanaf 20:00

MAD, Home of Creators

Nieuwe Graanmarkt 10, 1000 Brussel

Registratie voor het avonddebat via Eventbrite

Contact

Wiki Women Design

Michel D'hoe
M +32 471233548
E michel.dhoe@vai.be