Project

Architectuuronderwijs

Archieven van architectuurscholen zijn waardevol cultureel erfgoed. Het
zijn unieke bronnen die de ontwikkeling van het architectuurveld,
netwerken van architecten en de brede architectuurcultuur belichten.

Architectuuronderwijs

De omgeving waarin een architect zijn opleiding heeft genoten, beïnvloedt niet zelden zijn latere werk. Zowel de onderwijsmethode als de persoonlijkheid van de docenten met wie de architect in spe in contact komt, geven een bepaalde richting aan zijn of haar ontwerpen. Archieven van architectuuropleidingen zijn dus nuttig als bron voor onderzoek naar de architectuurcultuur en de geschiedenis van het architectuuronderwijs. Ze leveren bovendien aanknopingspunten voor onderzoek naar individuele architecten. In 2011 voerde Stephanie Van de Voorde in opdracht van het Vlaams Architectuurinstituut een verkennend onderzoek uit naar de archieven van zeven architectuuropleidingen in Vlaanderen.

VAi Archiefhub

Ben je op zoek naar archieven van onderwijsinstellingen? In het kader van het project Architectuuronderwijs bracht het VAi de architectuuropleidingen en hun archief in kaart. Deze kennis is ontsloten via de VAi Archiefhub.

Projectenoverzicht

Ontdek meer projecten van het VAi.


Ga naar alle projecten