Draaiboek informatieanalyse in architectenbureaus

Voor bezoek

 • Informeer de architect over het verloop. Reserveer minstens een halve dag en vraag toestemming om digitale informatie te analyseren.
 • Stuur de vragenlijst minstens een week op voorhand aan de architecten door
 • Zorg dat de toegang tot de digitale informatie verzekerd is:
 • Vraag de architect om de digitale dragers op voorhand in kaart te brengen.
 • Zorg ervoor dat de architect beschikt over de nodige accounts en paswoorden voor toegang tot netwerkschijven. Vraag ook IP-adressen op.

Tijdens bezoek

Bij voorkeur twee personeelsleden (één personeelslid voor het interview, een tweede personeelslid voor de analyse van de dragers)

Analyse van de dragers

 • Analyseer de volledige drager met Treesize Professional. Treesize Professional is software voor het beheren van schijfruimte. De software komt met een groot aantal functies om de inhoud van digitale dragers te analyseren en visualiseren. Een heldere handleiding van Treesize vind je op http://www.jam-software.com/treesize/manual.shtml
 • Exporteer de analyse naar een Treesize XML (functie "Save Scan to XML") voor verdere studie en verwerking. Dit neemt enige tijd in beslag. Stel bij een lage netwerksnelheid en een groot volume aan bestanden in dat Treesize slechts tot x niveaus in de mappenstructuur exporteert.
 • Treesize beschikt niet over functionaliteiten om bestanden te identificeren via magic numbers. Analyseer daarom een steekproef van projectdossiers met behulp van een file-identificatietool. (Tijdens het project werd de tool DROID gebruikt, maar om hogere snelheden te halen kan gebruikgemaakt worden van een tool als Siegfried)

Interview

 • Doorloop de vragenlijst
 • Breng de ruimtes waar de informatie wordt bewaard globaal in kaart. Maak foto’s en tel/meet het analoge archief.

Na bezoek

 • Verwerk de informatieanalyse volgens het sjabloon van de risicoanalyse
 • Organiseer opnieuw een bezoek aan de architect van 1 tot 2 uur en stel de risicoanalyse voor.