Project

Bouwbedrijf

Niet alleen architecten, stedenbouwkundigen en industrieel ontwerpers geven vorm aan de ons omringende omgeving. Ook aannemers, ingenieurs, vaklui, leveranciers of andere spelers hebben hier een impact op. Binnen het thema bouwbedrijf brengt het VAi hun erfgoed in kaart.

Bouwbedrijf

Sinds 2015 heeft het VAi een werking rond het cultureel erfgoed van het bouwbedrijf. We werken hiervoor samen met een klankbordgroep van onderzoekers en erfgoedzorgers. Het erfgoed van het bouwbedrijf bestaat zowel uit archief als uit objecten en immaterieel erfgoed, zoals kennis over de ambachten die ermee verbonden zijn. We willen het erfgoed dat over deze spelers wordt bewaard beter in kaart brengen, ondersteuning bieden bij archiefzorg en sensibiliseren bij bedrijven, onderzoekers en het brede publiek.

Waarom dit project?

Ook aannemers, ingenieurs, vaklui en leveranciers hebben een enorme impact gehad op de manier waarop onze gebouwde omgeving tot stand kwam. Maar over de wijze waarop de bouwsector evolueerde, de technieken en de materialen die werden gebruikt en het belang van het bouwbedrijf voor de economie is tot nu toe slechts weinig bekend. Waar een gebouw vaak geassocieerd wordt met een architect, blijven de uitvoerders ervan al even vaak anoniem. Het tijdelijke karakter van een bouwwerf versterkt dit nog.

In het erfgoedveld heeft dit een aantal pijnpunten blootgelegd: er is bijvoorbeeld een gebrekkige kennis over het bouwbedrijf en het cultureel erfgoed ervan is ondervertegenwoordigd in archieven. Verder zijn bouwondernemingen zich niet altijd bewust van de waarde van hun archieven en bestaat er nog geen globale visie om met dit erfgoed om te gaan. De Confederatie Bouw telt momenteel 15 000 aannemersbedrijven als leden. Er is dus potentieel veel historische informatie aanwezig.

Het VAi sluit zich ook aan bij het platform rond bedrijfserfgoed van expertisecentrum ETWIE.

Meer activiteiten

Projectenoverzicht

Ontdek meer projecten van het VAi.


Ga naar alle projecten