Overzicht van door het VAi ondersteunde archieven en collecties

Het VAi bemiddelde tussen 2003 en 2018 op verschillende manieren wanneer privéarchieven aan de oppervlakte komen en/of een nieuw onderkomen nodig hebben, door registratie in de Databank Architectuurarchieven en/of door signalering van het archief aan een publieke bewaarinstelling. Private beheerders die het archief zelf willen beheren krijgen ondersteuning via een plaatsbezoek en aangepaste adviezen. In uitzonderlijke gevallen heeft het VAi in het verleden een aantal archieven in nooddepot genomen, in afwachting van het vinden van een geschikte bewaarplaats. In andere gevallen werkten VAi-medewerkers intensief samen met de bewaarinstelling om de verhuis, herverpakking en inventarisatie op gang te krijgen, wanneer de bewaarinstelling of beheerder hier zelf niet toe in staat was. Soms bestaat de ondersteuning ook uit interviews met de archiefvormer of nabestaanden of andere vormen van registratie van immaterieel cultureel erfgoed. Overdrachten vormden een aantal keren de aanleiding voor een tentoonstelling in het kader van Erfgoeddag. Behalve voor archieven fungeerde het VAi ook als doorgeefluik voor afgestoten collecties architectuurtijdschriften.

 • Tijdschriftencollectie Christiaan Kieckens (overgedragen naar nooddepot CVAa)
 • Archief Albert Van huffel (Designmuseum Gent, begeleiding stage Master in archivistiek: erfgoed en hedendaags - documentbeheer)
 • Archief Vlaams Bouwmeester: ontwikkeling databank o.b.v. ISAD(G) voor inventarisering van het archief
 • Archief De Pauw (privaat, geregistreerd)
 • Archief Armand Liebert (in nooddepot CVAa tot 2010, dan naar Stadsarchief Gent)
 • Archief Serck (in nooddepot CVAa, dan naar Stadsarchief Gent)
 • Archief Peter Callebout (privaat, geregistreerd)
 • Archief Groep Planning (privaat, geregistreerd)
 • Archief Stichting Architectuurmuseum Gent (SAM) (privaat, geregistreerd)
 • Archief Architectuurprogrammatie internationaal kunstencentrum deSingel (privaat, geregistreerd en geïnventariseerd)
 • Archief Jean Van den Bogaerde (privaat, geregistreerd en overgedragen naar Sint-Lukasarchief)
 • Archief Jean-Pierre Tack (adviesverlening op maat en registratie in databank)
 • Archief Sociale huisvestingsmaatschappijen => publicatie i.s.m. ARA en workshop i.s.m. VMSW
 • Archief Jan Rooms (1864-1947) dat wordt bewaard door DSMG (begeleiding bij inventarisatie)
 • Archief Charels-Hamel (overdracht naar Provinciaal Archief West-Vlaanderen, geïnventariseerd, herbestemming bibliotheek)
 • Archief Van Den Nieuwenhuyzen
 • Archief Paul Felix (begeleiding ordening en materiële zorg)
 • Archief Ludo Bekkers (begeleiding bij archief en overdracht bibliotheek naar VAi)
 • Archief Eggermont (privaat, geregistreerd)
 • Archief Axel Ghyssaert (overdracht naar Sint-Lukasarchief en Provinciaal Archief West-Vlaanderen)
 • Archief Marcel Geens (privaat, geregistreerd)
 • Archief Familie Dugardyn (partnership: begeleiding bij inventarisatie en registratie)
 • Archief Camille Van Elslande (overdracht naar Provinciaal Archief West-Vlaanderen en begeleiding inventarisatie)
 • Archief Jules Coomans (ondersteuning overdracht naar Stadsarchief Ieper en tentoonstelling Erfgoeddag 2010)
 • Archief August Sleyp (gesignaleerd aan APA)
 • Archief Ewald Houben (privaat, geregistreerd)
 • Archief Francis Bogaert (privaat, geregistreerd)
 • Archief J. Van Noten (gesignaleerd aan APA)
 • Archief Jan Christiaens (privaat, geregistreerd)
 • Archief Liane Ranieri (privaat, geregistreerd)
 • Archief Maarten Van Severen: CVAa bood uitgebreide begeleiding aan de erfgenamen van Maarten Van Severen om het archief van deze internationaal vermaarde ontwerper te bewaren bij een erkende instelling en te schonen, inventariseren en ontsluiten voor onderzoek. Het archief werd in december 2008 tijdelijk in depot gegeven aan het Stadsarchief Gent – De Zwarte Doos. CVAa begeleidt de inventarisatie.
 • Archief Peter Mandl (privaat, geregistreerd en opgenomen bij het archief Isia Isgour bij het CVAa)
 • Archief René Cauwe (privaat, geregistreerd)
 • Archief Richard Acke (overdracht naar Stadsarchief Ieper)
 • Archief Theo Raison (privaat, geregistreerd)
 • Archief Emile Van Weymers (privaat, overdracht naar Stadsarchief Gent)
 • Familiearchief Viérin (privaat, geregistreerd)
 • Fotoarchief familie Van Coillie (privaat, geregistreerd)
 • Fotoarchief Verbeure (privaat, geregistreerd)
 • Archief Maxime Brunfaut (bij Amsab-ISG en AAM, aangevuld met project mondelinge geschiedenis - uitgave in Het paleis op de heide, 2009)
 • Archief Louis en Pieter Van Roy (privaat, overdracht naar Stadsarchief Leuven)
 • Archief familie de Bethune (privaat, geregistreerd – partner in ontsluitingsproject)
 • Archief meubelbedrijf Van den Berghe-Pauvers (overgedragen aan Stadsarchief Gent, documentatie immaterieel erfgoed)
 • Archivalia De Vos – Van Cleef (privaat, gesignaleerd aan APA)
 • Archief Lambert en Ludo Van Looij (overdracht naar Rijksarchief Antwerpen/Beveren in 2011, overdracht documentatie en tijdschriften naar APA 2016, overdracht bijkomend archief naar RA 2017)
 • Archief Jos Willems (privaat, gesignaleerd aan APA en overgedragen)
 • Archief Rudy Somers (gesignaleerd aan APA, overdracht in 2011)
 • Archief Arthur De Geyter (privaat, geregistreerd)
 • Tijdschriftencollectie VUB, afgevoerde dubbels (in tijdelijk depot aan CVAa gegeven en herbestemd)
 • Tijdschriftencollectie architect Erauw (in tijdelijk depot aan CVAa gegeven en herbestemd)
 • Tijdschriftencollectie architect Rik De Ruysser (in tijdelijk depot aan CVAa gegeven en herbestemd)
 • Tijdschriftencollectie Julo Demeyere (in tijdelijk depot aan CVAa gegeven en herbestemd)
 • Tijdschriftencollectie Groep Archo (in tijdelijk depot aan CVAa gegeven en herbestemd)
 • Tijdschriftencollectie Willi Lateir (gesignaleerd aan EHC)
 • Tijdschriften en boeken van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Roeselare (gesignaleerd aan APA)
 • Archief Paul Gavel (overdracht naar Zwarte Doos-Stadsarchief Gent, begeleiding stagiair)
 • Archief André Platel (overdracht naar Zwarte Doos-Stadsarchief Gent, herverpakking en inventarisatie)
 • Archief Ro Berteloot (overdracht naar Zwarte Doos-Stadsarchief Gent in 2012)
 • Archief Roger Van Driessche (gesignaleerd aan KADOC, overdracht in 2013)
 • Archief Raphaël Verwilghen (bemiddeling bij overdracht van Campusbibliotheek Arenberg naar Universiteitsarchief KU Leuven 2013 en expo Erfgoeddag 2014; bijkomende overdracht van nabestaanden, opmaak overdrachtslijst 2014)
 • Archief Ring Partners (gesignaleerd aan APA, overdracht in 2014)
 • Archivalia Renaat Soetewey (gesignaleerd aan APA, overdracht in 2014)
 • Archief Design Vlaanderen (registratie en plaatsingslijst 2013-2014; begeleiding overdracht naar de Coördinerende Archiefdienst van de Vlaamse Gemeenschap 2015-2017)
 • Archief Emiel Veranneman (ondersteuning erfgenamen bij verwerking archief en bibliotheek 2014-2015)
 • Archief Achiel Pauwels (gesignaleerd aan KADOC, overdracht in 2015)
 • Archiefdeel Adelbert van de Walle (begeleiding stagiaire bij inventarisatie, overdracht aan Universiteitsarchief Gent)
 • Tijdschriftencollectie Geert Asscherickx (begeleiding overdracht naar Campusbibliotheek Arenberg 2015)
 • Archief Philippe Neerman (begeleiding van overdracht van Design museum Gent naar Rijksarchief Beveren 2015 en verdere ondersteuning 2016-2017)
 • Archief Design Centre (begeleiding overdracht naar Rijksarchief Brussel 2015)
 • Archief Gust Boschmans (begeleiding overdracht van Design museum Gent naar KADOC-KU Leuven 2015)
 • Archief Christian Kieckens (gesignaleerd aan APA en overgedragen, verdere ondersteuning bij verwerking (digitaal) archief 2016-2017)
 • Archief Alfons Pauwels (gesignaleerd aan KADOC, overgedragen en fotografische reportage in atelier als onderdeel van Project Vormgevingserfgoed)
 • Archief Martine Gyselbrecht (advies bij digitaal archiefprobleem en fotografische reportage in atelier als onderdeel van Project Vormgevingserfgoed)
 • Archief Gorik Lindemans (begeleiding overdracht van Design museum Gent naar AMVB 2016)
 • Archief Monique Stoop (gesignaleerd aan APA, gedeeltelijke overdracht 2016, opmaak plaatsingslijst en overleg selectie 2017)
 • Archivalia Jos De Mey (overdracht naar Zwarte Doos-Stadsarchief Gent 2016)
 • Collectie en archief Nova (begeleiding overdracht en ruil tussen Design museum Gent en Stadsarchief Tongeren 2016)
 • Archiefdeel Ludwig Van Wilder (begeleiding overdracht naar archief TU Delft 2016)
 • Fotoarchief Jean Kint (meubelwinkel) (advies bij overdracht naar De Zwarte Doos 2016)
 • Archieven Verbeke / Grande maison de Blanc (begeleiding overdracht / samenvoeging vanuit collecties Huis van Alijn en Design museum Gent in De Zwarte Doos + begeleiding oefening studenten UGent 2016)
 • Archief Jean-Jacques Stiefenhofer (ontwerper, grafisch ontwerper en docent, advies bij overdracht naar Architectuurarchief Provincie Antwerpen, ondersteuning bij ontsluiting in 2016 en 2017)
 • Archief RUMODO (Stad Gent - Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein, begeleiding stagiaire voor inventaris maquettes in De Zwarte Doos)
 • Archief Jos Stevens (gezamenlijk plaatsbezoek van CVAa en APA in Borgerhout op vraag van weduwe 2017)
 • Archief Renaat Braem (bemiddeling bij schenking fotoalbums aan Onroerend Erfgoed van vroegere buren en reisgenoten van Braem 2017)
 • Archief Agfa-Gevaert (maquettes van bedrijfsgebouwen en bouwtekeningen, advies bij waarderings- en herbestemmingstraject 2016-2017)
 • Maquette Elizabethgasthuis Antwerpen (gesignaleerd aan MAS 2017)
 • Historisch meubilair provincie Antwerpen (advies bij mogelijke herbestemming 2017)
 • Archief Denkens en Delen (advies en bemiddeling bij mogelijke overdracht 2017)
 • Archief Vlaminck (bewaard bij APA, opmaak gedeeltelijke plaatsingslijst en tentoonstelling op Erfgoeddag 2017 i.s.m. APA)
 • Archief MDMA (samenwerking rond digitaal archief en ordening projectmap Bronks, in het kader van Beheer van digitale bestanden bij het architectenbureau MDMA)
 • Archief Robbrecht en Daem architecten (archiefevaluatie in het kader van The archives @ the architects i.s.m. APA 2016-2017)
 • Archief architecten Els Claessens en Tania Vandenbussche (archiefevaluatie in het kader van The archives @ the architects i.s.m. APA 2016-2017)
 • Archief BLAF Architecten (archiefevaluatie in het kader van The archives @ the architects i.s.m. APA 2016-2017)
 • Archief BULCK architecten (archiefevaluatie in het kader van The archives @ the architects i.s.m. APA 2016-2017)